+36 20 261 7283 info@termalklaszter.hu

Ismertető

A Termál – Egészségipari Klaszter bemutatása

Az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület 2005. szeptember 22-én alakult meg 18 alapító taggal. Az Egyesület az Észak-alföldi régió területén működő termál- és gyógyturizmusban érintett természetes- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok együttműködésére jött létre.

Legfőbb célja, hogy elősegítse a termál- és gyógyturizmus érdekeltjeinek aktív részvételével az Észak-alföldi régió termál-, és gyógy-idegenforgalmának fejlődését, továbbá kezdeményezésekkel, javaslatokkal kívánja segíteni a termál- és gyógyturizmus résztvevőit. Ennek érdekében információs és egyeztető fórumot működtet, állásfoglalásokat készít a szakmapolitikai termálügyek megoldására és közreműködik a térség megyéinek turisztikai szempontú fejlesztési feladatainak összehangolásában is.
Fontos célkitűzése, hogy tevékenységének eredményeként bővüljön a helyi turisztikai kínálat. Ezt szolgálják a rendszeres tapasztalatcserék és tanulmányutak mellett a különböző kiadványok, reklámanyagok is, de a társaság részt vállal szakmai- és továbbképzések szervezésében is. A klaszter kiemelt feladata az is, hogy párbeszédre hívja az ágazat valamennyi szereplőjét, a tevékenységben érdekelt hazai és külföldi szervezeteket, intézményeket, szövetségeket, önkormányzatokat és gazdasági vállalkozásokat.

A Klaszter számos hazai és nemzetközi pályázaton nyert az elmúlt években részben, mint projekt partner, részben, mint vezető partner. A tagjaink segítése és az eredményes szolgáltatások nyújtása érdekében, ezen pénzek egy részét a szakmai fejlődésre, a menedzsment szervezet kiépítésére fordította. Számos pályázat pedig a tagok részére biztosított forrásokat a különböző vállalások megvalósítására.
2013-ban egy egyedülálló kezdeményezés vette kezdetét, az Észak-Alföldi Termál Klaszter „fuzionált” a Termál - Egészségipari Klaszterrel. Tekintettel arra, hogy a régió ezen két klasztere tevékenységeikben egyre inkább közelítettek egymáshoz, a menedzsment szervezetek vezetői, illetve a Klaszterek meghatározó cégeinek képviselői fejében megfogalmazódott egy egységes klaszter létrehozása. Így a két, maga területén egyaránt elismert klaszter „egyesült”, a klaszter-prioritások, melyek egy terület köré összpontosultak egy, a régió
meghatározó Klaszterében, egymást kiegészítve és egymást segítve jutnak szerephez az új együttműködésben. Közössé vált az irány, egységes keretet teremtve így mind a turisztikai, illetve az egészségipari, mind pedig a környezettudatos elképzeléseknek.

A Klaszter tagok vonzáskörzetéhez tartozó Területfejlesztési Koncepciókban (2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan), az egyik kiemelt stratégiai terület, az életerős városok, települések kialakítása. Melynek kapcsán a cél, hogy magas hozzáadott értékű beruházások, illetve a kulcságazatokban kutató-innovációs központok jöjjenek létre, kapcsolódva többek között a termál, egészségipar, egészséges élelmiszer és környezetvédelmi – geotermikus alternatív módszerek kidolgozásához – témákhoz. Ezen stratégiához szervesen illeszkedik az Termál-Egészségipari Klaszter következő évekre kidolgozott célrendszere, mely a termál és egészségturizmusra épül, a termálvízre, mint megújuló energiára és a termálvízzel kapcsolatos kutatás-fejlesztésre.

A következő évek elképzeléseit szolgálják, a tagok között elindult fejlesztések, mind szálláshelybővítést, mind szolgáltatásbeli oldalt vizsgálva. Napjainkban a termálvízzel kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése, az egészségturisztikai célokat is figyelembe véve kerül kialakításra. A térség vendégforgalmának növelése érdekében mindenképpen kiemelt cél olyan gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások nyújtásának
kidolgozása, mely a külföldi fizetős betegellátásban is színvonalat jelent. Ezzel párhuzamosan természetesen a szálláshelyek színvonalainak fejlesztése és az infrastruktúra fejlesztése is a térség jövőképének része.

A Termál-Egészségipari Klaszterrel történt fúzió által, illetve hogy a közelmúltban egyre többen ismerték fel, hogy igazi sikereket elérni együttes fellépéssel lehet a klaszter tagok száma folyamatosan nő. A klaszter tagjai között vannak kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú cégek, illetve olyan szolgáltató cégek, amelyek segítik egyfelől a klaszter munkáját és érvényesülését, másfelől pedig erősítik a környezettudatos gondolkodást és az egészségturizmus területén elfoglalt helyét a régióban.
A Termál-Egészségipari Klaszter 2017. júniusába második alakalommal pályázta meg „Akkreditált Klaszter” címet, melyet 2018. januárjában el is nyert. A Klaszter vezetése 2018. július 07-én, ünnepélyes keretek között vehette át az Oklevelet. A Termál-Egészségipari Klaszter 2018. január 24-e és 2020. január 24-e között jogosult a cím használatára, továbbra is elsőként a turisztikai Klaszterek között Magyarországon. A Klaszterünk célja az elkövetkező, a 2018-2020 közötti időszakban, hogy olyan hazai és nemzetközi pályázatokon vegyen részt, melyek elnyerése és melyekben történő részvétel esetén meg tudja valósítani a 2017-ben megfogalmazott és a tagok által elfogadott stratégia tartalmát, továbbá folyamatosan fejlesztéseket eszközöljön a klasztertagok között és a klaszter menedzsment szervezetfejlesztésében.

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. bemutatása

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. célja egyrészt, hogy a térség gazdaságfejlesztési és innovációs folyamatainak összehangolásával, koordinálásával, valamint innovációs és forrásbevonási szolgáltatások nyújtásával hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi jelenlétének növeléséhez. Az Ügynökség elsődleges hídképző szervezetként összekapcsolja tulajdonosai és tágabb értelemben vett környezete, valamint partnerei innovációval és beruházásokkal kapcsolatos igényeit és szolgáltatásait, az elérhető forrásokat, s ezáltal segíti a vállalkozásfejlesztési kezdeményezések megvalósulását.

A társaság többségi tulajdonosa a Debreceni Egyetem, ezt a tudásbázist kihasználva a gazdaság összes területén (turisztikai, megújuló energetika, biotechnológia, közgazdaságtan, humán tudományok, szak-, és felnőttképzések stb.) képes gyorsan és hatékonyan reagálni a megkeresésekre.

Az INNOVA felvállalta a klaszter menedzselését, melyet a korábbiakhoz hasonlóan a korábbi klasztermenedzser lát el. Az INNOVA tevékenységének bővülése lehetőséget ad arra, hogy a korábbi és az új tevékenységek, folyamatok között pozitív irányú összefonodások, sikeres projektek jöjjenek létre, mely nagymértékben segítheti a klaszter fejlődését.

Az INNOVA alaptevékenységei:

  • Pályázatfigyelés. Napi rendszerességgel figyelemmel követjük az újonnan megjelenő magyar és EU-s forrásokat biztosító kiírásokat.
  • Tájékoztatás az aktuális pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. Honlapunkon naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődők számára, illetve a rendszeresen megjelenő hírlevelünk által is több száz potenciális partnert tudunk elérni.
  • Pályázati tanácsadás nyújtása a pályázással kapcsolatban. Felmérve az ügyfeleink igényeit segítséget nyújtunk a megfelelő pályázat kiválasztásában, a projekt összeállításában.
  • Partnerkeresésben való közreműködés. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően segíteni tudunk konzorciumi partnerségek kialakításában.
  • Pályázatírás, projektmenedzsment feladatok ellátása. Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi projekt megírásában vettünk részt, mind a magunk, mind partnereink részére, melyek közül több már a megvalósítás szakaszába lépett. Több éves projekttapasztalattal rendelkező munkatársaink a pályázatok teljes körű lebonyolításában állnak ügyfeleink rendelkezésre.
  • Információs napok, előadások, workshopok szervezése. Horizon 2020 Információs Pontként a megye több településén is tartottunk tájékoztató rendezvényt a közvetlen brüsszeli források nyújtotta lehetőségekről.
  • Az újabb feladata a Termál-Egészségipari Klaszter menedzsmenti feladatainak ellátása.